Tapahtumat / Events


Kromatografiaseura on vuosien aikana järjestänyt useita seminaareja, koulutustilaisuuksia ja vierailuja. Alla poimintoja menneistä tapahtumista.

Over the years, the Chromatography Society has organized numerous seminars, training sessions, and visits. Below are highlights from past events.

Menneitä tapahtumia:

 • ChemBio 2024 – messut ja Kemian Päivät, Helsingin Messukeskus (10-11.4.2024)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous Helsingin messukeskuksessa ChemBio Finland 2024- tapahtuman yhteydessä. (11.4.2024)
 • Chromatography Training & Social Event, Helsinki Congress Paasitorni (2/2024)
 • Suomen Kromatografiaseuran syyskokous, jonka yhteydessä järjestettiin pikkujoulut Mäkelänkadun edustussaunalla (11/2023)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous, jonka yhteydessä järjestettiin opastettu laboratoriokierros Työterveyslaitoksen tiloissa (5/2023)
 • Suomen Kromatografiaseuran syyskokous, jonka yhteydessä järjestettiin pikkujoulut Mäkelänkadun edustussaunalla (12/2022)
 • ”Viinin kemiaa” -seminaari ja viininmaistelutilaisuus sekä opastettu laboratoriokierros Ruokaviraston ja Suomen Ympäristökeskuksen tiloissa (9/2022)
 • ”Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa” -seminaari Kemian päivillä yhdessä Suomen Massaspektrometria Seuran kanssa (6/2022)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous, jonka yhteydessä järjestettiin yritysvierailu Measurlabsin tiloissa (5/2022)
 • Laboratorion laatu, mittausepävarmuus, validointi ja ISO 17025 standardin uudet vaatimukset -kaksipäiväinen seminaari Hotelli Paasitornin Sirkus-salissa (11/2019)
 • Vierailu Bayerilla ja Kromatografiaseuran kevätkokous Turun yliopistolla (5/2019)
 • Chembio-messut (3/2019)
 • Suomen Kromatografiaseuran syyskokous ja -ekskursio Thermo Fisher Scientific Oy:lle Vantaankoskelle (11/2018)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous ja -ekskursio Berner Oy:lle  Herttoniemeen (4/2018)
 • Suomen Kromatografiaseuran Kromatografiaristeily Tallinnaan teemana ”jäämäaineanalytiikka”, ekskursio kohteena Saku Õlletehas sekä syyskokous. (10/2017)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous ja -ekskursio Neste Oyj:n tutkimus- ja laadunvalvontalaboratorioihin Kilpilahteen. (5/2017)
 • Suomen Kromatografiaseuran 30-vuotisjuhlat ravintola Pörssissä. (11/2016)
 • Suomen Kromatografiaseuran syysseminaari aiheesta ”Kromatografia-massaspektrometria ympäristöanalytiikassa” Finlandia-talolla yhteistyössä Suomen Massaspektrometriaseuran kanssa sekä syyskokous. (9/2016)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous ja -ekskursio Kemira Oyj:lle Suomenojalle (5/2016)
 • Suomen Kromatografiaseuran syysseminaari aiheesta ”Biomassan jalostus ja analytiikka” sekä syyskokous Naantalin kylpylässä (11/2015)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous ja -ekskursio Alkoholintarkastuslaboratorio ACL:ään yhteistyössä Ordior Oy:n kanssa (5/2015)
 • Suomen Kromatografiaseuran syysseminaari aiheesta ”Esikäsittelymenetelmät kromatografiassa”, syyskokous ja vierailu Thermo Scientificin tehtaalle (11/2014)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätseminaari ja -ekskursio yhdessä Agilent Technologies Finland Oy:n  ja Orionin kanssa (3/2014)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous ja vierailu Valiolla Helsingin Pitäjämäessä.(4/2013)
 • Suomen Kromatografiaseuran syyskokous järjestettiin Tullilaboratoriossa (11/2012)
 • Syysseminaari: Laadunvarmistus ja analyysimenetelmien validointi laboratoriossa (10/2013), Yhteistyössä Suomen Massaspektrometrian Seuran kanssa
 • Täydennyskoulutuskurssi: Uudet tuulet LC- ja GC-MS-analytiikassa (10/2012), yhteistyössä Suomen Kemian Seuran ja Suomen Massaspektrometrian Seuran kanssa
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous: Agilent Technologies Finland -yhtiön järjestämän iltapäiväseminaarin yhteydessä. (5/2012)
 • Ongelmanratkaisu kromatografiassa -seminaari (11/2011)
 • Suomen Kromatografiaseuran kevätkokous: Sokos Hotelli Tikkurilassa Sigma Aldrich -yhtiön seminaarin yhteydessä (5/2011)
 • Analytiikka mukana elämässä – eilen, tänään ja huomenna -seminaari, Chembio (3/2011)
 • Vierailu Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaboratorioon VERIFINiin (11/2010)
 • Esikäsittelymenetelmän ja kromatografisen tekniikan valinta -seminaari (5/2010)
 • Vierailu Alkoholintarkastuslaboratorioon (11/2009)
 • Täydennyskoulutuskurssi: LC-MS teoriassa ja käytännössä (3/2009), yhteistyössä Suomen Kemian Seuran ja Suomen Massaspektrometrian Seuran kanssa
 • Uudet tekniikat näytteen esikäsittelyssä (11/2008)
 • Kromatografisen menetelmän kehitys ja validointi -seminaari (5/2008)
 • Nestekromatografian uudet sovellukset (11/2007)
 • Detektointi kromatografiassa (5/2007)
 • Näytteenvalmistus – kromatografiaako? (10/2006)
 • 20-vuotisjuhlaristeily ja koulutusseminaari (5/2006)
 • Kromatografiaa teoriassa ja käytännössä (11/2005)
 • Virikkeitä käytännön työskentelyyn (11/2004)
 • Kokoekskluusiokromatografia makromolekyylien analytiikassa (4/2004)
 • Automaatio kromatografisessa analytiikassa (Kemian Päivät 2003)
 • Kromatografinen integrointi, mittaustulosten epävarmuus ja tilastollinen analyysi (4/2003)
 • Laaja kaksivaiheinen kaasukromatografia (GCxGC) (10/2002)
 • Virtuaalisuus, validointi ja ongelmanratkaisu kromatografiassa (4/2002)