Suomen Kromatografiaseura ry

Toimintakertomus 2009 (29.4. – 31.12.2009)

Yleistä

Suomen Kromatografiaseura ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kromatografian parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä keskinäistä vuorovaikutusta ja kromatografian tuntemusta. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 29.4.2009. Yhdistyksen säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 6.11.2009. Kromatografiaseura jatkaa vuonna 1986 perustetun Suomen Kemian seuran Kromatografiajaoston toimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä. Vuoden 2009 lopussa yhdistykseen kuului 207 varsinaista jäsentä.

Toiminta

Syksyllä 18.11.2009 seura järjesti vierailun Alkoholintarkastuslaboratorioon Helsingin Salmisaareen. Vierailun isäntänä toiminut Pekka Lehtonen esitteli laboratorion toimintaa ja siellä käytettäviä kromatografisia tekniikoita.

Kromatografiasanaston kolmannen laitoksen valmistelua jatkettiin vuoden aikana. Vuoden aikana tarkistettiin sanaston vanha laitos ja koottiin kirjaan lisättävää aineistoa. Sanakirjatyöryhmään kuuluivat Rainer Huopalahti, Erja Mäkelä, Heli Siren, Heikki Vuorela, Joonas Nurmi ja Minna Salonen.

Tiedotus

Kromatografiaseuran tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle lähetetyillä sähköpostikirjeillä sekä yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa:

www.helsinki.fi/kemia/analyyttinen/kromatografiajaosto

Hallinto

Kromatografiaseuran hallitukseen toimikaudella 2009 kuuluivat Joonas Nurmi (puheenjohtaja), Teemu Gunnar (varapuheenjohtaja), Kaisa Kurkinen (taloudenhoitaja), Kirsi Partola (sihteeri), Petra Larmo (jäsensihteeri), Timo Aholainen, Hanna Fredrikson, Minna Salonen, Päivi Uutela ja Heli Vuorenpalo. Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta. Seuran syyskokous pidettiin laboratoriovierailun yhteydessä 18.11.2009.

Talous

Seuran taloutta on hoidettu perustamiskokouksen hyväksymän talousarvion ja hallituksen päätösten mukaisesti. Seuran alkupääoman muodostavat Kromatografiajaostolta siirtyneet varat. Jaosto sai vuonna 2008 Alfred Kordelinin säätiöstä Gustaf Kompan rahastosta 2800 € apurahan kromatografiasanaston kolmannen laitoksen laatimiseen. Apurahaa ei nostettu toimintakauden aikana. Vuoden 2009 varsinaisen toiminnan kulut olivat 234,26 €. Tilikauden alijäämä oli 626,54 €. Varsinaisen toiminnan tuottoja ei ollut. Vuonna 2009 jaoston tilintarkastajina toimivat Rainer Huopalahti ja Kari Nurmela.