Suomen Kromatografiaseura ry

Toimintakertomus 2010

Yleistä

Suomen Kromatografiaseura ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kromatografian parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä keskinäistä vuorovaikutusta ja kromatografian tuntemusta. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 29.4.2009. Yhdistyksen säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 6.11.2009. Kromatografiaseura jatkaa vuonna 1986 perustetun Suomen Kemian seuran Kromatografiajaoston toimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä. Vuoden 2010 lopussa yhdistykseen kuului 213 varsinaista jäsentä ja 13 kannattajajäsentä.

Toiminta

Keväällä 11.–12.5.2010 seura järjesti seminaarin Haikon kartanossa Porvoossa. Seminaarin aiheena oli Esikäsittelymenetelmän ja kromatografisen tekniikan valinta. Seminaariin ohjelmaan sisältyi kahdeksan luentoa eri aihepiireistä, kannatusjäsenten tuote-esittely sekä osallistujien yhteinen illallinen. Seminaarin kansainvälinen esiintyjä oli professori Mario Thevis Kölnin yliopistosta Saksasta. Seuran kevätkokous pidettiin seminaarin yhteydessä 12.5.2010.

Syksyllä seura järjesti 16.11.2010 laboratoriovierailun Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaboratorio VERIFINille. Laboratorion johtaja Paula Vanninen kertoi laboratorion toiminnasta. Tilaisuuden sponsoroi Ordior Oy. Vierailun yhteydessä pidettiin seuran syyskokous.

Kromatografiasanaston kolmannen laitoksen valmistelua jatkettiin vuoden aikana. Vuoden aikana tarkistettiin sanaston vanha laitos ja koottiin kirjaan lisättävää aineistoa. Sanakirjatyöryhmään kuuluivat Rainer Huopalahti, Erja Mäkelä, Heli Siren, Heikki Vuorela, Joonas Nurmi ja Minna Salonen.

Tiedotus

Kromatografiaseuran tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle lähetetyillä sähköpostikirjeillä sekä yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa:

www.helsinki.fi/kemia/analyyttinen/kromatografiajaosto

Hallinto

Kromatografiaseuran hallitukseen toimikaudella 2010 kuuluivat Joonas Nurmi (puheenjohtaja), Teemu Gunnar (varapuheenjohtaja), Kaisa Kurkinen (taloudenhoitaja), Päivi Uutela (sihteeri), Petra Larmo (jäsensihteeri), Timo Aholainen, Hanna Fredrikson, Suvi Kemmo, Jenni Viinamäki ja Heli Vuorenpalo. Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta. Seuran puheenjohtaja osallistui Suomen Kemian Seuran jaostotapaamiseen 25.5.2010.

Talous

Seuran taloutta on hoidettu syyskokouksessa 2009 hyväksytyn talousarvion ja hallituksen päätösten mukaisesti. Seuran pääoman muodostavat Kromatografiajaostolta siirtyneet varat. Jaosto sai vuonna 2008 Alfred Kordelinin säätiöstä Gustaf Kompan rahastosta 2800 € apurahan kromatografiasanaston kolmannen laitoksen laatimiseen. Apuraha nostettiin toimintakauden aikana. Tilikauden ylijäämä oli 4111,90 €. Vuonna 2010 seuran tilintarkastajina toimivat Rainer Huopalahti ja Kari Nurmela.