Suomen Kromatografiaseura ry

Toimintakertomus 2015

Yleistä

Suomen Kromatografiaseura ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kromatografian parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä keskinäistä vuorovaikutusta ja kromatografian tuntemusta. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 29.4.2009. Yhdistyksen säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 6.11.2009. Kromatografiaseura jatkaa vuonna 1986 perustetun Suomen Kemian seuran Kromatografiajaoston toimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä. Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului 347 varsinaista jäsentä ja 14 kannattajajäsentä.

Toiminta

Kromatografiaseuran toiminta oli hyvin aktiivista vuonna 2015. Vuosi alkoi matka-apurahojen jakamisella jäsenillemme. Tätä seurasi seuran kevätkokous ja -ekskursio, joka pidettiin yhteistyössä Ordior Oy:n kanssa Alkon tiloissa Helsingin salmisaaressa. Kevätkokouksessa lanseerattiin seuran LinkedIn -sivut sekä uudet modernit nettisivut.

Marraskuussa Kromatografiaseura, Åbo Akademi ja Neste Oyj järjestivät yhdessä kaksipäiväisen seminaarin aiheena ”Biomassan jalostus ja analytiikka -Haasteet ja tulevaisuuden näkymät” Naantali SPA:ssa. Seminaari tarjosi tuoreen ja monipuolisen katsauksen biomassan tuottamiseen, esikäsittelyyn sekä jalostukseen liittyvään analytiikkaan. Luennot käsittelivät mm. hiilihydraatteja, lignoselluloosaa ja lipidejä, sekä uusiutuvia kemikaaleja ja polttoaineita. Seminaarissa oli myös tarjolla laaja kattaus esitelmiä ja esittelyjä uusimmista analyysitekniikoista. Vieraita seminaarissa oli noin 100 henkilöä. Saamamme palautteen perusteella tapahtuma oli hyvin onnistunut. Seura jakoi lisäksi kahdelle jäsenellemme apurahan posteriesiintymistä varten.

Tiedotus

Kromatografiaseuran tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle lähetetyillä sähköpostikirjeillä, seuran uudistetuilla internetsivuilla (www.kromatografiaseura.fi), sekä hiljattain avatuilla LinkedIn -sivuilla.

Hallinto

Kromatografiaseuran hallitukseen toimikaudella 2015 kuuluivat Elias Ikonen (puheenjohtaja), Jaakko Pirhonen (varapuheenjohtaja), Matias Kopperi (taloudenhoitaja), Marja Hagström (sihteeri), Mia Halme (jäsensihteeri), Waltteri Hosia, Heidi Meriö-Talvio, Terhi Launiainen ja Johanna Ristimaa. Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta.

Talous

Seuran taloutta on hoidettu syyskokouksessa 2014 hyväksytyn talousarvion ja hallituksen päätösten mukaisesti. Tilikauden alijäämä oli 2097,64 €. Seuran rahallinen tilanne on vakaa alijäämästä huolimatta. Vuonna 2015 seuran toiminnantarkastajina toimivat Kari Nurmela ja Jenni Viinamäki.