Kromatografiaseuran apurahat vuodelle 2022

Suomen Kromatografiaseura ry ilmoittaa haettavaksi enintään 500 euron suuruisia matka- ja koulutusapurahoja yhteensä 2000 euron edestä. Molempia apurahoja myönnetään myös kansainvälisiin sekä virtuaalisesti järjestettäviin tapahtumiin. Apurahahakemukset liitteineen osoitetaan Suomen Kromatografiaseuran hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-dokumenttina osoitteeseen kromatografia@gmail.com. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 4.4.2022 klo 12:00 mennessä.

Matka-apurahat
Matka-apurahoja myönnetään suomalaisten yliopistojen jatko- tai perustutkinto-opiskelijoille, jotka suunnittelevat kokous- tai seminaarimatkaa vuodelle 2022. Ehtoina on, että opiskelijalla on tilaisuudessa oma suullinen tai posteriesitys, ja että opiskelija on Suomen Kromatografiaseuran jäsen. Mikäli suunniteltu tapahtuma peruuntuu, niin apuraha on mahdollista käyttää vuoden 2023 puolella.
Matka-apurahoja haetaan vapaamuotoisella yhden sivun pituisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään lisäksi hakijan ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) ja siihen voidaan liittää myös esityksen tiivistelmä (abstrakti) tai sen hahmotelma ja mahdollinen suosittelija. Päätöksissä otetaan huomioon hakijan tieteelliset ansiot, opintomenestys sekä tutkimusaiheen ja kokouksen aihepiirin merkitys kromatografialle.

Koulutusapurahat
Koulutusapurahan tarkoitus on kartuttaa kromatografian ammattitaitoa työelämän eri sektoreilla ja se voidaan myöntää Suomessa asuville kromatografiaseuran jäsenille. Sillä pyritään kattamaan kokonaan tai osittain kurssiin tai koulutukseen liittyvää osallistujamaksua. Samalle henkilölle ei myönnetä samana vuona sekä matka-apurahaa, että koulutusapurahaa. Koulutusapuraha myönnetään vain niille tapahtumille, joiden rekisteröitymisen maksuajankohta on 1.5-31.12.2022 välillä. Koulutusapurahoja haetaan toimittamalla korkeintaan sivun mittainen perustelu osallistumiselle, johon on sisällytetty kyseisen kurssin tai koulutuksen kuvaus, hinta ja aikataulu. Koulutusapurahan valinnassa painotetaan kromatografisen osaamisen edistämistä työelämässä.

Myönnetyt apurahat
Päätökset apurahoista ilmoitetaan Suomen Kromatografiaseuran hallituksen kevätkokouksessa huhtikuussa 2022 ja apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Matka-apurahat maksetaan matkan jälkeen yhden sivun pituista matkaraporttia vastaan. Raporttiin liitetään esityksen tiivistelmä (abstrakti) tai vastaava dokumentti. Matkaraportissa on myös mainittava muu rahoitus matkalle. Koulutusapurahat maksetaan koulutustapahtumaa ennen, kuitenkin aikaisintaan silloin kun seuran kevätkokous on pidetty. Myönnetystä koulutusrahasta tulee kirjoittaa yhden sivun pituinen raportti viimeistään kahden kuukauden sisällä koulutustapahtuman päättymisestä. Tarkemmat ohjeet koulutusapurahan raportin laatimisesta annetaan hyväksymispäätöksen yhteydessä.
Lisätietoja apurahoista voi kysyä osoitteesta kromatografia@gmail.com.

Matka-apuraha 2017

Suomen Kromatografiaseura ry:n hallitus on 03.04.2017 kokouksessaan valinnut vuoden 2017 matka-apurahansaajat:

  • Heikki Aisala, Turun yliopisto
  • Jorma Kim, Turun yliopisto
  • Amruta Kulkarni, Turun yliopisto

Kullekin kolmelle apurahansaajalle Suomen Kromatografiaseura ry myöntää 500€ matka-apurahan.