Suomen Kromatografiaseura ry

Toimintakertomus 2019

Yleistä

Suomen Kromatografiaseura ry on vuonna 2009 perustettu rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä kromatografian parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä keskinäistä vuorovaikutusta ja kromatografian tuntemusta. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 29.4.2009. Yhdistyksen säännöt merkittiin yhdistysrekisteriin 6.11.2009. Kromatografiaseura jatkaa vuonna 1986 perustetun Suomen Kemian seuran Kromatografiajaoston toimintaa rekisteröitynä yhdistyksenä. Vuoden 2019 lopussa yhdistykseen kuului 433 varsinaista jäsentä ja 10 kannattajajäsentä. Kannattajajäsenet ovat Suomessa toimivia kemian alan yrityksiä.

Toiminta

Vuoden 2019 alussa jaettiin perinteiseen tapaan 3 x 500 euron matka-apurahoja jäsenten kokous- tai seminaarimatkoihin. Seura osallistui keväällä ChemBio2019-messuille järjestämällä puolipäiväisen seminaarin 27.3.19 ”Kromatografiset työkalut lääketieteellisessä tutkimuksessa”. Seminaari keräsi paljon osallistujia (150-200 henkilöä luennosta riippuen). Seuran kevätkokous pidettiin 9.5.2019 Turussa, jonne seura järjesti yhteisen bussikuljetuksen Helsingistä. Ensin vierailimme Bayerin tehtaalta, missä tutustuimme yrityksen toimintaan ja pääsimme laboratoriokierrokselle. Tämän jälkeen siirryimme Turun yliopistolle kuulemaan luonnonyhdistekemian tutkimusryhmän tutkimuksesta, jonka jälkeen pidettiin seuran sääntömääräinen kevätkokous. Kevätkokoukseen osallistui 20 henkilöä. Syksyllä järjestettiin kaksipäiväinen seminaari; ”Laboratorion laatu, mittausepävarmuus, validointi ja ISO 17025 standardin uudet vaatimukset” 11.–12.11.19 Hotelli Paasitornin Sirkus-salissa Helsingissä. Seminaari sisälsi useita puheenvuoroja asiantuntioilta aihepiirin eri osa-alueilta ja käytännön esimerkkejä eri laboratorioista, lisäksi tapahtumassa oli kannattajajäsenien näyttely ja aikaa oli myös vapaalle verkostoitumiselle cocktailtilaisuuden ja taukojen lomassa. Tapahtumaan osallistui 100 henkilöä ja 8 kannattajajäsenyritystä. Samassa yhteydessä pidettiin myös seuran sääntömääräinen syyskokous.

Seuran puheenjohtaja osallistui lisäksi 3.6.2019 Suomen Kemian Seuran paikallisseura- ja jaostotapaamiseen, jossa keskusteltiin SKS:n yhteistyöstä jaostojen ja seurojen kanssa.

Tiedotus

Kromatografiaseuran tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle lähetetyillä sähköpostikirjeillä, seuran internetsivuilla (www.kromatografiaseura.fi) sekä LinkedIn -sivuilla.

Hallinto

Kromatografiaseuran hallitukseen toimikaudella 2019 kuuluivat Päivi Pöhö (puheenjohtaja), Niko Ekholm (varapuheenjohtaja), Evgeny Parshintsev (taloudenhoitaja), Nina Sneitz (sihteeri), Saija Siren (jäsensihteeri), Petri Kylli, Jari Aho ja Michel Palu. Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

Talous

Seuran taloutta on hoidettu syyskokouksessa 2018 hyväksytyn talousarvion ja hallituksen päätösten mukaisesti. Tilikauden alijäämä oli 493 € ja seuran rahallinen tilanne on vakaa alijäämästä huolimatta. Vuonna 2019 seuran toiminnantarkastajina toimivat Marja Hagström ja Petri Reponen.